akie&yukieでとあるイベントの作戦会議

も会議に参戦IMG_7869

さてさてどーなる事やら?
乞うご期待

♪yukie♪